Наематели

Ниво на запълняемост - 95%

Цитати от наемателите ни:

“Модерната сграда на Европейски Търговски Център и приспособеният за наште нужди етажен план ни позволяват да реализираме глобалната концепция на Alcatel-Lucent за гъвкаво офис пространство, което вече дава резултати във връзка с подобрената комуникация между отделите.”

Георги Кондаков, Мениджър снабдяване, Alcatel-Lucent

 

“Samsung е най-голямата компания в света по продажби в сферата на техниката. Като такава, Samsung обитава само най-добрите офис сгради по целия свят. Европейски Търговски Център със сигурност не е изключение от това правило.”

Кирил Николов, Ръководител Мобилна Дивизия в българския клон на Samsung Electronics

 

“Като глобален лидер във фармацевтичната индустрия, критериите ни за избор и одобрение на офис пространство са строги. Европейски Търговски Център отговаря на всички наши корпоративни изисквания за сградни спецификации, здравословни и безопасни условия на труд, и професионално управление на имотите.”

Антоний Тотев, Изпълнителен Директор, Pfizer

ad